Členské příspěvky 2018/19

Informace – placení členských příspěvků

Číslo účtu:                                               842383319/0800
Variabilní symbol:                                   RODNÉ ČÍSLO HRÁČE
Konstantní symbol:                                 0558
Zpráva pro příjemce:                               jméno a příjmení hráče

Schváleno výkonným výborem a valnou hromadou klubu.

PŘÍPRAVKA
příspěvky na sezónu jsou 1.000Kč (termín zaplacení je do konce října)

2. a 3. TŘÍDA
příspěvky na sezónu jsou 3.000Kč (termín zaplacení je do konce října)

4. TŘÍDA
příspěvky na sezónu jsou 5.000Kč (termín zaplacení je do konce října)

MLADŠÍ ŽÁCI
příspěvky na sezónu jsou 8.000 Kč (termín zaplacení je do konce listopadu)
od září 2018 se budou vybírat pravidelné měsíční příspěvky 300 Kč na jídlo na venkovních zápasech

STARŠÍ ŽÁCI
příspěvky na sezónu jsou 8.000 Kč (termín zaplacení je do konce listopadu)
od září 2018 se budou vybírat pravidelné měsíční příspěvky 300 Kč na jídlo na venkovních zápasech

DOROST
příspěvky na sezónu jsou 8.000 Kč (termín zaplacení je do konce listopadu)
od září 2018 se budou vybírat pravidelné měsíční příspěvky 200 Kč na jídlo na venkovních zápasech

Hráči hradí příspěvky dle zařazení do soutěží. Za výběr jsou odpovědní trenéři a vedoucí družstev. Členské příspěvky budou hrazeny na bankovní účet. Členské příspěvky obsahují i příspěvek do kroužků hokeje DDM ve výši 800,- Kč.

Sleva na členském příspěvku:        
Brankáři do 4. třídy včetně neplatí členské příspěvky.        
Brankáři od kategorie mladších žáků včetně platí členské příspěvky ve snížené výši 2.000,- Kč.
Hráči – synové hlavních trenérů, odpovědných za jednotlivé ročníky hráčů, platí členské příspěvky dle věkové kategorie ve výši 50%. Platí pouze pro hlavního trenéra družstva. 
Hráči – synové vedoucích družstev jednotlivých kategorií, platí členské příspěvky dle věkové kategorie snížené o 2.000,- Kč.  
Hráči platící členské příspěvky i v jiném klubu platí 2/3 členských příspěvků dle věkové kategorie.