Pojď hrát hokej-akce 2017/01

“Pojď hrát hokej“  náborový den v Rokycanech

Místo:             Zimní stadion v Rokycanech, Josefa Růžičky 1018, 33701
Termín:          27.1.2017, 14:00 – 16:00 hod.

Při výběru termínu v rámci projektu ČSLH „Týden hokeje“ jsme zvolili termín sobota 27.1.2018 neboť jsme předpokládali, že rodinám s  malými dětmi bude tento termín nejlépe vyhovovat, což se nám při samotné akci potvrdilo.

Propagace akce:
Celou akci jsme propagovali všemi pro nás dostupnými prostředky plus jsme využili marketingovou propagaci zajišťovanou ČSLH. V našem regionu se nám naší aktivitou podařilo oslovit prakticky všechny mateřské a základní školy. Jednali jsme se zřizovateli, řediteli i učiteli v těchto školách. Výsledkem bylo, že naše akce byla prezentována všem dětem cílových ročníků 2008 a mladších. Prezentace byla zajištěna vyvěšením plakátů, náborových letáků na všech oslovených školách. Zástupci našeho klubu se pak zúčastnili v některých školách i schůzky rodičů, kde opět prezentovali hokej, náš sportovní klub a v neposlední řadě celý týden hokeje pořádaný ČSLH.
Kontaktovali jsme i vedení města Rokycany. Na společném jednání se starostou Václavem Kočím a místostarostou pro sport Tomášem Radou jsme dohodli tuto prezentaci:

  • Výlep plakátů na všech plochách města Rokycany
  • Výlep plakátů na všech plochách TJ Sokol Rokycany
  • Prezentace v Rokycanském deníku
  • Prezentace na webu města Rokycan

Poslední cílová skupina byli naši známí podnikatelé, kteří umožnili vylepení plakátů ve svých provozovnách (obchody, kanceláře, restaurace apod.)

Průběh náboru:
Začátek akce jsme zvolili ve 14 hod. První účastníci akce přišli již 30 minut před začátkem, poslední pak v 15:30.
Již u vstupu na zimní stadión jsme přicházející oslovili, předali informace o průběhu akce
a nasměrovali k místu pro registraci účastníků.
Po registraci pak naši pořadatelé doprovodili rodiče s dětmi do šatny. V šatně se jich ujali naši trenéři, kteří jim předvedli ukázku hokejové výstroje s odborným popisem jejích částí a pomáhali s oblečením dětí do hokejové výstroje (většinou tedy jen do bruslí a helem). Pro některé děti již toto byl velký zážitek. Dětem, kteří neměli vlastní vybavení, jsme zapůjčili brusle i helmy. Jednotliví trenéři následně děti doprovodili na led, kde se jim několik minut věnovali a následně je předali do péče našim starším žákům a dorostencům. Ukázalo se, že spojení našich hokejistů s malými dětmi bylo pro tyto začínající hokejisty velkým povzbuzením a věřím, že to bude mít velký význam pro jejich konečné rozhodnutí, zda začít sportovat – chodit na hokej. Naši hokejisté-trenéři dětem pomáhali s prvními krůčky na ledě a pomáhali jim absolvovat připravené jednoduché hry. Každé dítě obdrželo při registraci hrací kartičku, ve  které jim byly označeny splněné úkoly. Děti to velice bavilo a po skončení celé akce si na recepci vyzvedli  drobné odměny za splněné úkoly.
V jedné třetině jsme připravili pro děti ukázku minihokeje. Zde se prezentovali naši nejmenší již registrovaní hokejisté – 2.třída.
Po cca 40 minutách jsme požádali rodiče, aby se přesunuli do prostor zimního stadionu, kde jsme prezentovali hokej jako sport, ČSLH jako řídící orgán a náš oddíl – jeho struktury, práci s dětmi, soutěže a úspěchy. Maminky našich dětí pro tuto příležitost připravily spoustu pečených sladkostí a další drobné občerstvení.

Počet zapsaných dětí: 47

Vzhledem k počtu dětí hodnotíme náborový den velice kladně. Akce se povedla.
„Týden hokeje“ spojený s náborem dětí byl podpořen silným marketingem, a to jak ze strany oddílu, tak ze strany ČSLH. Osvědčili se i všechny naše podpůrné kroky a masivní zapojení trenérů, našich aktivních hokejistů, vedení a rodičů.

Zpracoval: Petr Koukolík, šéftrenér klubu