Trenér do malých klubů

Poskytnuto

Dotační program: Trenér ČSLH do malých klubů
Dotace (částka):    300.000,- Kč

Využití dotace:
Dotace je účelově vázána na úhradu faktur hlavního trenéra mládeže – SpS.

Tato dotace umožnila našemu klubu vznik funkce hlavního trenéra dětí.
Mezi jeho povinnosti pak patří zejména:

  • Metodické vedení ostatních trenérů přípravek a žákovských družstev klubu
  • Vedení družstva žákovské kategorie
  • Pravidelná správa informací o své činnosti v hokejové aplikaci ČSLH
  • Aktivní náborová činnost na ledě i mimo led, osobní účast na ledě při vedení dopolední výuky bruslení MŠ, ZŠ
  • Průběžná účast na tréninku všech kategorií, organizace tréninků, rozpis využití ledové plochy, podpora a organizace plánu vzdělávání trenérů, zajišťování pravidelných náborů nových dětí, projekt „Týden hokeje“, komunikace s MŠ a ZŠ a mnoho dalších činností.