Úřední deska

Informace pro placení členských příspěvků

Číslo účtu:                            842383319/0800
Variabilní symbol:               RODNÉ ČÍSLO HRÁČE
Konstantní symbol:             0558
Zpráva pro příjemce:           jméno a příjmení hráče

  • PŘÍPRAVKA
  • příspěvky na sezónu 2016/2017 jsou 1000Kč ( termín zaplacení je do konce října )
  • 2. + 3. TŘÍDA
  • příspěvky na sezónu 2016/2017 jsou 2000Kč ( termín zaplacení je do konce října )
  • MLADŠÍ ŽÁCI
  • příspěvky na sezónu 2016/2017 jsou 6000 Kč ( termín zaplacení je do konce října )
  • od září 2016 se budou vybírat pravidelné měsíční příspěvky 300 Kč
  • STARŠÍ ŽÁCI
  • příspěvky na sezónu 2016/2017 jsou 6000 Kč ( termín zaplacení je do konce října )
  • od září 2016 se budou vybírat pravidelné měsíční příspěvky 300 Kč 

Ceník platný pro sezónu 2017/18 pro zdravotnickou službu, časomíra
200 Kč za zápas v případě dvojzápasu
250 Kč za zápas v případě jednoho zápasu
100 Kč na hodinu v případě turnaje počet hodin x 100,- Kč