Členské příspěvky 2020/21
zaplatit do 30.10.2020 Celý článek

Hokejový ples 2020
termín: NÁHRADNÍ TERMÍN ZATÍM NENÍ STANOVEN
místo: Střelice Rokycany – sál Více informací
Nejbližší domácí zápasy
Žádné zápasy

Členské příspěvky 2019/20

05.09.2019
115

Informace – placení členských příspěvků
Číslo účtu:                                              842383319/0800
Variabilní symbol:                                   RODNÉČÍSLO HRÁČE
Konstantní symbol:                                 0558
Zpráva pro příjemce:                               jméno a příjmení hráče

PŘÍPRAVKA
příspěvky na sezónu jsou 1.000Kč (termín zaplacení je do konce října)

2. a 3. TŘÍDA
příspěvky na sezónu jsou 3.000Kč (termín zaplacení je dokonce října)

4. TŘÍDA
příspěvky na sezónu jsou 5.000Kč (termín zaplacení je dokonce října)

5. TŘÍDA
příspěvky na sezónu jsou 6.000Kč (termín zaplacení je dokonce října)

MLADŠÍ ŽÁCI
příspěvky na sezónu jsou 8.000 Kč (termín zaplacení je dokonce listopadu)
od září 2018 se budou vybírat pravidelné měsíční příspěvky 300 Kč na jídlo na venkovních zápasech

STARŠÍ ŽÁCI
příspěvky na sezónu jsou 8.000 Kč (termín zaplacení je dokonce listopadu)
od září 2018 se budou vybírat pravidelné měsíční příspěvky 300 Kč na jídlo na venkovních zápasech

DOROST
příspěvky na sezónu jsou 8.000 Kč (termín zaplacení je dokonce listopadu)
od září 2018 se budou vybírat pravidelné měsíční příspěvky 200 Kč na jídlo na venkovních zápasech

Hráči hradí příspěvky dle zařazení do soutěží. Za výběr jsou odpovědní trenéři a vedoucí družstev. Členské příspěvky budou hrazeny na bankovní účet.
Členské příspěvky obsahují i příspěvek do kroužků hokeje DDM ve výši 800,- Kč.

Sleva na členském příspěvku:        
Brankáři do 4. třídy včetně neplatí členské příspěvky.
Brankáři 5. třídy platí členské příspěvky ve snížené výši 1.000,- Kč.
Brankáři od kategorie mladších žáků včetně platí členské příspěvky ve snížené výši 2.000,- Kč.

Hráči – synové a vnoučata hlavních trenérů, odpovědných za jednotlivé ročníky hráčů, platí členské příspěvky dle věkové kategorie ve výši 50%. Platí pouze pro hlavního trenéra družstva.
Hráči – synové vedoucích družstev jednotlivých kategorií, platí členské příspěvky dle věkové kategorie snížené o 2.000,- Kč.  
Hráči hrající soutěž pouze za HC Rokycany a trénující v jiném klubu, ve kterém také platí členské příspěvky, platí 2/3 členských příspěvků dle své věkové kategorie.