Členské příspěvky 2020/21
zaplatit do 30.10.2020 Celý článek

Letní soustředění Železná Ruda 2020
termín: 1.8.-5.8.2020 a 5.8.-9.8.2020
místo: penzion Diana, Železná Ruda Více informací
Nejbližší domácí zápasy
Žádné zápasy

město Rokycany 2018

27.02.2019
107

Poskytnuta – 570.000 Kč

Dotační program:
Podpora sport. klubů a zájmových org. působících ve městě Rokycany pro rok 2018
Dotace (částka žádost):    700.000,- Kč

Využití dotace:

Dotace bude použita na zajištění činnosti spolku, zajištění sportovní činnosti dětí  do 18-ti let a to zejména na úhradu vystavených faktur Města Rokycany za využívání zimního stadionu a ostatních sportovišť.

Jedná se zejména o úhradu těchto nákladů:

§  nájem sportovišť (Zimní stadión města Rokycany, tělocvičny,….)

§  nájem technických prostor sportovišť (šatna, časomíra, brusírna,…)

§  zájmový kroužek DDM

Poskytnutá dotace zajistí fungování spolku a umožní tedy vykonávání jeho základní činnosti, pro kterou byl spolek zřízen – rozvoj a zajištění sportování dětí jako jejich zájmové činnosti, jejich fyzický a psychický vývoj, soutěživost, využití volného času, protidrogová prevence, reprezentace města Rokycany apod.

Rozpočet na rok 2018 – využití dotace

Objem příjmů z dotace (výnosů) – žádost:

700 000 Kč

Objem výdajů (nákladů): úhrada faktur Město Rokycany

600 000 Kč

Objem výdajů (nákladů): úhrada rozhodčí

100 000 Kč

Zpráva o činnosti a zaměření činnosti spolku, klubu, informace o dosažených výsledcích činnosti, přínos činnosti spolku pro město Rokycany v roce 2017:

Náš spolek provozoval svoji činnost v celém období roku 2017. Jednalo se o pravidelné tréninky, soutěžní i nesoutěžní hokejové zápasy, cyklistické výlety do okolí Rokycan a do oblasti Brd, návštěvy plaveckých stadiónů.

Přínos pro město Rokycany vidím ve využití objektu Zimního stadionu nejen pro vlastní sportovní činnost, ale i pro další činnosti jako jsou např. účast na projektu ČSLH „Pojď hrát hokej“, spolupráce s Mateřskými a Základními školami a aktivní pomoc s výukou bruslení.

Tím, že se náš spolek dlouhodobě účastní sportovních soutěží v ledním hokeji, reprezentuje město Rokycany na regionální úrovni a svými dosaženými výsledky pak i podporu sportu, kterou Město Rokycany poskytuje.

Je třeba také zmínit, že hokej začali v Rokycanech hrát i reprezentanti České Republiky v ledním hokeji, mistři světa a dokonce i jeden olympijský vítěz a hráči NHL. Aktuálně je rokycanský odchovanec Jaroslav Špaček jeden z trenérů reprezentace České Republiky v ledním hokeji, Jiří Hanzlík pak trenérem prvoligové Plzně, Bořek Hanzlík je pak trenérem dorostu Plzně. Někteří další se pak aktivně podílejí na činnosti klubu. Děkujeme.

Naše družstva se ve svých kategoriích již tradičně umísťují na předních místech tabulky.

Družstvo mladšího dorostu dokonce vyhrálo svoji soutěž a bylo následně ohodnoceno i přímo Městem Rokycany jako nejlepší družstvo města za rok 2017.

Účastí a v hodnocení akce ČSLH „Pojď hrát hokej“ v lednu a září 2017 jsme byli vyhodnoceni jako jeden z 3 nejlepších klubů, které se zúčastnily této akce. Těchto akcí se zúčastnila široká veřejnost. Podařilo se nám ve spolupráci s řediteli spolupracujících Mateřských a Základních škol oslovit více než 110 dětí a přes 150 dospělých, kteří se těchto akcí zúčastnili.

V první polovině roku 2017 (sezóně 2016/17) jsme měly v soutěžích ledního hokeje 5 družstev.

Jednalo se o: 4. třída, mladší žáci, starší žáci, mladší dorost. Přípravka pak nehrála žádnou soutěž.

Pro sezónu 2017/18 pak po mnoha letech máme v soutěžích ledního hokeje 7 družstev!!!Dále máme 3 družstva přípravky.

Sportovní utkání hrajeme tedy ve všech vypsaných kategoriích.

Jedná se o tyto soutěže:
2., 3., 4. třída, mladší žáci, starší žáci, mladší dorost, starší dorost.

Tři družstva přípravky pak nehrají žádnou soutěž.

Jako náš největší úspěch si ceníme již opakovaně výborně zvládnuté nábory nových dětí. Daří se nám každoročně získat pro pravidelné sportování přes 40 nových, začínajících hokejistů. Věřím, že se nám podaří je správně sportovně „nakazit“ a zaujmout pro celoživotní sportování.
V oblasti vzdělávání se naši trenéři opakovaně účastní doškolovacích kurzů. Pro další rok pak plánujeme získání licence „B“ pro další 3 trenéry!

 Akce pořádané pro veřejnost a návštěvnost akcí:

 Náš spolek zajistil v uplynulém období akce s bruslením zaměřené na veřejnost. Akcí se zúčastnilo více než 200 dětí a dospělých. Akce byly zaměřeny na ukázku vlastní činnosti, sportovní činnosti dětí a osvětu pro rodiče – sport pro všechny.

Pravidelně se zúčastňujeme a pomáháme s výukou bruslení Mateřským a Základním školám z Rokycanska.