Členské příspěvky 2020/21
zaplatit do 30.10.2020 Celý článek

COVID 19
Informace o přijatých opatřeních
místo: zimní stadion Rokycany, HC Rokycany UZAVŘEN Více informací
Nejbližší domácí zápasy
28.10.2020 v 10:00 : : HC Rokycany z.s. vs HC Vimperk
28.10.2020 v 12:00 : : HC Rokycany z.s. vs Slavoj Český Krumlov B

MŠMT 2018

27.02.2019
136

Můj klub 2018

Poskytnuto

Název projektu: Můj klub 2018; lední hokej Rokycany

Obsahové vymezení: zabezpečení sportovní, pohybové a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže v Rokycanech zaměřené na lední hokej

Cílem projektu je zajištění sportovní činnosti, lední hokej, pro děti ve věku od 6. do 19.let. Toho chceme dosáhnout rozdělením dětí do družstev podle ročníku narození a jejich sportovní zdatnosti a dovednosti. Pro děti, hrající pravidelní soutěžní utkání je
nutností rozdělení podle věku s tím, že výrazně nadanější děti mohou být přeřazeny i do starších družstev. To se týká dětí od 2. ročníku základní školy; rok narození 2010.

Děti do ročníku 2010 nebo děti starší, ale začínající se sportovní činností, jsou zařazeny do družstva přípravky. V tomto družstvu se zaměřujeme na naučení dětí základních činností potřebný pro jejich další sportovní vývoj. Nejzákladnější dovedností je bruslení. Toto družstvo sportuje pravidelně 2x týdně a nehraje žádná soutěžní utkání.

Děti ročníku 2010 nebo i děti mladší, ale sportovně vyspělejší (zvládající bruslení) jsou zařazeny do družstva 2. třídy. V tomto družstvu se děti učí další dovednosti; bruslení, vedení puku,… Toto družstvo sportuje pravidelně 2x týdně plus hraje soutěžní utkání systémem turnajů. Počet turnajů v jedné sezóně je 6.
Turnaje jsou pořádány systémem se 3-mi účastníky. Každý team mám svá 2 družstva, která hrají svá utkání s jedním soupeřem zároveň na 1 třetině hřiště standardní ledové plochy.

Děti ročníku 2009 nebo i děti mladší, ale sportovně vyspělejší (zvládající bruslení) jsou zařazeny do družstva 3. třídy. V tomto družstvu se děti učí další dovednosti; bruslení, vedení puku, základní taktické dovednosti (útok, obranu),… Toto družstvo sportuje pravidelně 3x týdně plus hraje soutěžní utkání systémem turnajů. Počet turnajů v jedné sezóně je 8. Turnaje jsou pořádány systémem se 3-mi účastníky teamy. Každý team mám svá 2 družstva, která hrají svá utkání s jedním soupeřem zároveň na 1 třetině hřiště standardní ledové plochy.
Děti od tohoto ročníku absolvují 8 nesoutěžních turnajů za sezónu.

Děti ročníku 2008 nebo i děti mladší, ale sportovně vyspělejší (zvládající bruslení) jsou zařazeny do družstva 4. třídy. V tomto družstvu se děti učí další dovednosti; bruslení, vedení puku, taktické dovednosti (útok, obranu, střídání), dochází k rozdělení hráčů dle jejich herní činnosti při zápasu na obránce a útočníky, … Toto družstvo sportuje pravidelně 3x týdně plus v první polovině sezóny hraje soutěžní utkání systémem turnajů a ve druhé polovině sezóny již standardní hokejové zápasy na celé hřiště. Počet turnajů v jedné sezóně je 6 a počet soutěžních hokejových utkání je 14. Turnaje jsou pořádány systémem se 3-mi účastníky teamy. Každý team mám svá 2 družstva, která hrají svá utkání s jedním soupeřem zároveň na 1 třetině hřiště standardní ledové plochy. Děti od tohoto ročníku absolvují 4 nesoutěžní turnaje za sezónu.

Děti ročníku 2006 a 2007 nebo i děti mladší, ale sportovně vyspělejší (zvládající bruslení) jsou zařazeny do družstva mladších žáků. V tomto družstvu se děti učí další dovednosti; bruslení, vedení puku, taktické dovednosti (útok, obranu, střídání).
V tomto družstvu jsou děti již rozděleny dle jejich herní činnosti při zápasu na obránce a útočníky,… Toto družstvo sportuje pravidelně 4x týdně plus hraje hokejové zápasy na celé hřiště. Před začátkem sezóny děti sehrají 4 přípravné zápasy. Počet soutěžních zápasů je 34 a hrají se pravidelně o víkendu. Soutěž, které se toto družstvo účastní, je spojená mezi Plzeňským a Jihočeským krajem. Tato soutěž se hraje tak, že družstvo mladších žáků cestuje společně s družstvem starších žáků.

Děti ročníku 2004 a 2005 nebo i děti mladší, ale sportovně vyspělejší (zvládající bruslení) jsou zařazeny do družstva starších žáků. V tomto družstvu se děti učí veškeré dovednosti, které potřebuje hráč hokeje. V tomto družstvu jsou děti již rozděleny dle jejich herní činnosti při zápasu na obránce a útočníky. Toto družstvo sportuje pravidelně 4x týdně plus hraje hokejové zápasy na celé hřiště. Před začátkem sezóny děti sehrají 4 přípravné zápasy. Počet soutěžních zápasů je 32 a hrají se pravidelně o víkendu. Soutěž, které se toto družstvo účastní, je spojená mezi Plzeňským a Jihočeským krajem. Tato soutěž se hraje tak, že družstvo mladších žáků cestuje společně s družstvem starších žáků.

Děti ročníku 2002 a 2003 nebo i děti mladší, ale sportovně vyspělejší (zvládající bruslení) jsou zařazeny do družstva mladšího dorostu. V tomto družstvu se děti učí veškeré dovednosti, které potřebuje hráč hokeje. V tomto družstvu jsou děti již rozděleny dle jejich herní činnosti při zápasu na obránce a útočníky. Toto družstvo sportuje pravidelně 4x týdně plus hraje hokejové zápasy na celé hřiště. Před začátkem sezóny děti sehrají 4 přípravné zápasy. Počet soutěžních zápasů je 32 a hrají se pravidelně o víkendu. Soutěž, které se toto družstvo účastní, je pořádána ČSLH Plzeňského kraje.

Děti ročníku 2000, 2001 a 2002 jsou zařazeny do družstva staršího dorostu. V tomto družstvu se děti učí veškeré dovednosti, které potřebuje hráč hokeje. V tomto družstvu jsou děti již rozděleny dle jejich herní činnosti při zápasu na obránce a útočníky. Toto družstvo sportuje pravidelně 4x týdně plus hraje hokejové zápasy na celé hřiště. Před začátkem sezóny děti sehrají 4 přípravné zápasy. Počet soutěžních zápasů je 32 a hrají se pravidelně o víkendu. Soutěž, které se toto družstvo účastní, je pořádána ČSLH Plzeňského a Jihočeského kraje.

Struktura klubu: klub řídí předseda výkonného výboru spolu s výborem klubu.
Výbor klubu je složen z předsedy, sekretáře klubu a vybraných trenérů družstev dětí.
Na řízení klubu se dále podílejí i všichni ostatní trenéři družstev.

Trenéři jsou řízeni hlavním trenérem klubu a jeho dvěma asistenty.

Všichni trenéři jsou licencovaní pro práci s dětmi a jsou pravidelně proškolovány v rámci obnovování této licence. Někteří trenéři pak studují vyšší stupeň trenérské licence. Cílem klubu je mít jednoho trenéra s nejvyšší licencí (licence „A“), tři trenéry s druhou nejvyšší licencí (licence „B“) a všechny ostatní trenéry s licencí „C“.

Speciální trenérská odbornost pro trénink brankářů je zajištěna odpovědným trenérem za výchovu brankářů.

Jako doplňkové sporty pro naše děti pak zajišťujeme trénink kickboxu a mimo hokejovou sezónu cykloturistiku.

Příprava na hokejovou sezónu je řešena „suchým“ tréninkem. Termín vychází z toho, že se nejedná o sportování na ledě, ale na venkovním sportovišti nebo v tělocvičně.

Příprava na hokejovou sezónu zajišťuje celoroční sportování našich dětí. Doplňkové sporty a zejména cykloturistika nám pomáhá rozvíjet kolektivní soudržnost jednotlivých družstev.
Děti spolu tráví svůj volný čas.