Členské příspěvky 2020/21 - schváleno valnou hromadou dne 10.9.2021
snížené příspěvky musí být zaplaceny nejpozději do 30.9.2021 Celý článek

Nejbližší domácí zápasy
10.12.2021 v 18:15 : : HC Rokycany z.s. vs HC Strakonice
DSCF0429.JPG

Členské příspěvky 2021/22

Členské příspěvky 2021/22

1

Termín pro platbu členských příspěvků pro sezónu 2021/22

členský příspěvek musí být zaplacen do 30.9.2021

Hráč, který nemá zaplacen členský příspěvek do 30.9.2021 nebude až do zaplacení nominován k utkání.

Číslo účtu:                                    200 1775 069 / 2010
IBAN:                                             CZ4620100000002001775069           
BIC:                                                FIOBCZPPXXX

Variabilní symbol:                        RODNÉ ČÍSLO HRÁČE (rodné číslo hráče BEZ lomítka)

Zpráva pro příjemce:                    jméno a příjmení hráče

Kategorie hráč brankář
Přípravka 1 000 Kč 100 Kč
1. třída 1 000 Kč 100 Kč
2. třída 3 000 Kč 100 Kč
3. třída 3 000 Kč 100 Kč
4. třída 5 000 Kč 100 Kč
5. třída 6 000 Kč 100 Kč
Mladší žáci 8 000 Kč 1 000 Kč
Starší žáci 8 000 Kč 1 000 Kč
Dorost 8 000 Kč 1 000 Kč
Junioři 8 000 Kč 1 000 Kč
Ostatní nehrající 100 Kč

Hráči hradí příspěvky dle zařazení do soutěží. Za výběr jsou odpovědní trenéři a vedoucí družstev. Členské příspěvky budou hrazeny na bankovní účet.
Členské příspěvky obsahují i příspěvek do kroužků hokeje DDM ve výši 800,- Kč.

Sleva na členském příspěvku:        
Brankáři do 5. třídy včetně platí členské příspěvky ve výši 100,- Kč.        
Brankáři od kategorie mladších žáků včetně platí členské příspěvky ve snížené výši 2.000,- Kč.

Hráči – synové a vnoučata hlavních trenérů, odpovědných za jednotlivé ročníky hráčů, platí členské příspěvky dle věkové kategorie ve výši 50%. Platí pouze pro hlavního trenéra družstva pro každé dítě (syn, vnouče). 
Hráči – jeden syn vedoucího družstva, platí členské příspěvky dle věkové kategorie snížené o 4.100,- Kč .  
Hráči hrající soutěž pouze za HC Rokycany a trénující v jiném klubu, ve kterém také platí členské příspěvky, platí 2/3 členských příspěvků dle své věkové kategorie.

Sleva na členském příspěvku pro sezónu 2021/22:        
valná hromada klubu schválila slevu, stanovila členský příspěvek pro všechny členy s výjimkou brankářů do 5. třídy ve výši 1.000,- Kč a pro brankáře do 5. třídy včetně ve výši 100,- Kč.

Sleva není nároková a je vázána na  splnění těchto podmínek:

  1. členský příspěvek za sezónu 2020/21 je zaplacen v plné výši do 30.9.2021
  2. členský příspěvek za sezónu 2021/22 pro brankáře do 5. třídy včetně ve výši 100,- Kč a pro ostatní hráče ve výši 1.000,- Kč 30.9.2021
  3. hráč hraje soutěžní utkání v sezóně 2021/22 za HC Rokycany