Členské příspěvky 2020/21
zaplatit do 30.10.2020 Celý článek

COVID 19
Informace o přijatých opatřeních
místo: zimní stadion Rokycany, HC Rokycany UZAVŘEN Více informací
Nejbližší domácí zápasy
Žádné zápasy
phh-spravny-sport.jpg

COVID - informace klubu

COVID - informace klubu

Vážení rodiče,

Vzhledem ke stávající situaci a omezením v důsledku šíření Covid-19 Vás informuji o těchto základních skutečnostech souvisejících se sportovní činností Vašich dětí.

1)   Tréninky

Veškeré tréninky jsou až do odvolání zrušené. Platí pro všechny kategorie, členy HC Rokycany (dále jen klubu).

Trénujte doma, trénujte venku! Nesmíme se přestat hýbat.

Naši trenéři jsou Vám připraveni pomoci s nastavením odpovídajících tréninků.


2)   Členské příspěvky

Členské příspěvky = příspěvek za členství v klubu.

Členské příspěvky a pravidla pro stanovení jejich výše, je schválena valnou hromadou. Jakékoli změny je možné realizovat pouze po odsouhlasení valnou hromadou klubu. Valná hromada klubu se koná 1xročně. V okolních hokejových klubech je výše členských příspěvků zhruba dvojnásobná.

Činnost klubu je financována zejména z dotací. Dále z členských příspěvků, darů a výnosů z reklamy na zimním stadionu. Vzhledem k negativnímu dopadu Covid došlo ke snížení, leckdy i zrušení sponzorských příspěvků i darů.

Přesto se nám podařilo udržet pro letošní sezónu členské příspěvky ve stejné výši jako v minulých letech.

Je třeba si uvědomit, že klub pro své členy zajišťuje tréninky, zápasy, dopravu, administrativu, evidenci a registrace hráčů, přihlášení družstev do soutěží, zajišťování trenérů na jednotlivé tréninky a mnoho dalších činností nutných pro fungování klubu.

 

 

Dne 2.11.2020

Za HC Rokycany z.s.
Stanislav Martinák