Členské příspěvky pro sezónu 2023/24
Celý článek
Kontakty-trenéři, vedoucí družstev
Celý článek
Soustředění 10.8.-14.8.2024
Soustředění je hrazeno klubem
Celý článek
Nejbližší domácí zápasy
Žádné zápasy
Spodni_055_TH_leden_TH_750x100.jpg

MŠMT 2018

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml"
xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1250">
<meta name=ProgId content=Word.Document>
<meta name=Generator content="Microsoft Word 15">
<meta name=Originator content="Microsoft Word 15">
<link rel=File-List href="MSMT-2018_soubory/filelist.xml">
<!--[if gte mso 9]><xml>
<o:DocumentProperties>
<o:Author>Stanislav Martinák</o:Author>
<o:LastAuthor>Stanislav Martinák</o:LastAuthor>
<o:Revision>2</o:Revision>
<o:TotalTime>0</o:TotalTime>
<o:Created>2019-02-27T17:52:00Z</o:Created>
<o:LastSaved>2019-02-27T17:52:00Z</o:LastSaved>
<o:Pages>3</o:Pages>
<o:Words>972</o:Words>
<o:Characters>5739</o:Characters>
<o:Lines>47</o:Lines>
<o:Paragraphs>13</o:Paragraphs>
<o:CharactersWithSpaces>6698</o:CharactersWithSpaces>
<o:Version>15.00</o:Version>
</o:DocumentProperties>
<o:OfficeDocumentSettings>
<o:AllowPNG/>
</o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]-->
<link rel=themeData href="MSMT-2018_soubory/themedata.thmx">
<link rel=colorSchemeMapping href="MSMT-2018_soubory/colorschememapping.xml">
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:SpellingState>Clean</w:SpellingState>
<w:GrammarState>Clean</w:GrammarState>
<w:TrackMoves/>
<w:TrackFormatting/>
<w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
<w:PunctuationKerning/>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DoNotPromoteQF/>
<w:LidThemeOther>CS</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
<w:DontGrowAutofit/>
<w:SplitPgBreakAndParaMark/>
<w:EnableOpenTypeKerning/>
<w:DontFlipMirrorIndents/>
<w:OverrideTableStyleHps/>
</w:Compatibility>
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
<m:brkBin m:val="before"/>
<m:brkBinSub m:val="&#45;-"/>
<m:smallFrac m:val="off"/>
<m:dispDef/>
<m:lMargin m:val="0"/>
<m:rMargin m:val="0"/>
<m:defJc m:val="centerGroup"/>
<m:wrapIndent m:val="1440"/>
<m:intLim m:val="subSup"/>
<m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false"
DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="371">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index 5"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index 6"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index 7"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index 8"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Normal Indent"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="footnote text"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="annotation text"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="header"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="footer"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index heading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="table of figures"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="envelope address"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="envelope return"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="footnote reference"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="annotation reference"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="line number"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="page number"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="endnote reference"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="endnote text"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="table of authorities"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="macro"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="toa heading"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Bullet"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Number"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List 5"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Bullet 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Bullet 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Bullet 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Bullet 5"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Number 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Number 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Number 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Number 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Closing"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Signature"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text Indent"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Continue"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Continue 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Continue 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Continue 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Continue 5"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Message Header"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Salutation"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Date"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text First Indent"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text First Indent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Note Heading"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text Indent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text Indent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Block Text"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Hyperlink"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="FollowedHyperlink"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Document Map"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Plain Text"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="E-mail Signature"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Top of Form"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Bottom of Form"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Normal (Web)"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Acronym"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Address"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Cite"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Code"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Definition"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Keyboard"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Preformatted"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Sample"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Typewriter"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Variable"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Normal Table"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="annotation subject"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="No List"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Outline List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Outline List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Outline List 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Simple 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Simple 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Simple 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Classic 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Classic 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Classic 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Classic 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Colorful 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Colorful 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Colorful 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Columns 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Columns 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Columns 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Columns 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Columns 5"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Grid 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Grid 5"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Grid 6"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Grid 7"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Grid 8"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table List 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table List 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table List 5"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table List 6"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table List 7"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table List 8"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table 3D effects 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table 3D effects 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table 3D effects 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Contemporary"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Elegant"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Professional"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Subtle 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Subtle 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Web 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Web 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Web 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Balloon Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Theme"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true"
Name="List Paragraph"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true"
Name="Intense Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true"
Name="Subtle Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true"
Name="Intense Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true"
Name="Subtle Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true"
Name="Intense Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="List Table 1 Light Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="List Table 1 Light Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="List Table 1 Light Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="List Table 1 Light Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="List Table 1 Light Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="List Table 1 Light Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/>
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->
<style>
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:Helvetica;
panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;
mso-font-charset:238;
mso-generic-font-family:swiss;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:-536858881 -1073711013 9 0 511 0;}
@font-face
{font-family:Courier;
panose-1:2 7 4 9 2 2 5 2 4 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:modern;
mso-font-format:other;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;}
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;
mso-font-charset:1;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-format:other;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;
mso-font-charset:238;
mso-generic-font-family:swiss;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;}
@font-face
{font-family:Georgia;
panose-1:2 4 5 2 5 4 5 2 3 3;
mso-font-charset:238;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-unhide:no;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:8.0pt;
margin-left:0cm;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}
h1
{mso-style-priority:9;
mso-style-unhide:no;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-link:"Nadpis 1 Char";
mso-style-next:Normální;
margin-top:12.0pt;
margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan lines-together;
page-break-after:avoid;
mso-outline-level:1;
font-size:16.0pt;
font-family:"Calibri Light",sans-serif;
mso-ascii-font-family:"Calibri Light";
mso-ascii-theme-font:major-latin;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:major-fareast;
mso-hansi-font-family:"Calibri Light";
mso-hansi-theme-font:major-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:major-bidi;
color:#2E74B5;
mso-themecolor:accent1;
mso-themeshade:191;
mso-font-kerning:0pt;
mso-fareast-language:EN-US;
font-weight:normal;}
h2
{mso-style-update:auto;
mso-style-priority:9;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"Nadpis 1";
mso-style-link:"Nadpis 2 Char";
mso-style-next:"Bez mezer";
margin-top:3.0pt;
margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;
margin-left:17.85pt;
margin-bottom:.0001pt;
mso-add-space:auto;
line-height:150%;
mso-pagination:widow-orphan lines-together;
page-break-after:avoid;
mso-outline-level:2;
mso-hyphenate:none;
font-size:12.0pt;
mso-bidi-font-size:16.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;
mso-fareast-font-family:Courier;
mso-font-kerning:16.0pt;
mso-fareast-language:EN-US;
font-weight:bold;
mso-bidi-font-style:italic;}
h2.CxSpFirst
{mso-style-update:auto;
mso-style-priority:9;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"Nadpis 1";
mso-style-link:"Nadpis 2 Char";
mso-style-next:"Bez mezer";
mso-style-type:export-only;
margin-top:3.0pt;
margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;
margin-left:17.85pt;
margin-bottom:.0001pt;
mso-add-space:auto;
line-height:150%;
mso-pagination:widow-orphan lines-together;
page-break-after:avoid;
mso-outline-level:2;
mso-hyphenate:none;
font-size:12.0pt;
mso-bidi-font-size:16.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;
mso-fareast-font-family:Courier;
mso-font-kerning:16.0pt;
mso-fareast-language:EN-US;
font-weight:bold;
mso-bidi-font-style:italic;}
h2.CxSpMiddle
{mso-style-update:auto;
mso-style-priority:9;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"Nadpis 1";
mso-style-link:"Nadpis 2 Char";
mso-style-next:"Bez mezer";
mso-style-type:export-only;
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;
margin-left:17.85pt;
margin-bottom:.0001pt;
mso-add-space:auto;
line-height:150%;
mso-pagination:widow-orphan lines-together;
page-break-after:avoid;
mso-outline-level:2;
mso-hyphenate:none;
font-size:12.0pt;
mso-bidi-font-size:16.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;
mso-fareast-font-family:Courier;
mso-font-kerning:16.0pt;
mso-fareast-language:EN-US;
font-weight:bold;
mso-bidi-font-style:italic;}
h2.CxSpLast
{mso-style-update:auto;
mso-style-priority:9;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"Nadpis 1";
mso-style-link:"Nadpis 2 Char";
mso-style-next:"Bez mezer";
mso-style-type:export-only;
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;
margin-left:17.85pt;
margin-bottom:.0001pt;
mso-add-space:auto;
line-height:150%;
mso-pagination:widow-orphan lines-together;
page-break-after:avoid;
mso-outline-level:2;
mso-hyphenate:none;
font-size:12.0pt;
mso-bidi-font-size:16.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;
mso-fareast-font-family:Courier;
mso-font-kerning:16.0pt;
mso-fareast-language:EN-US;
font-weight:bold;
mso-bidi-font-style:italic;}
h3
{mso-style-update:auto;
mso-style-priority:9;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-link:"Nadpis 3 Char";
mso-style-next:"Bez mezer";
margin-top:3.0pt;
margin-right:0cm;
margin-bottom:3.0pt;
margin-left:17.0pt;
mso-add-space:auto;
text-align:justify;
text-indent:-17.0pt;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
page-break-after:avoid;
mso-outline-level:3;
mso-list:l0 level1 lfo3;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:13.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;
mso-fareast-font-family:Courier;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;
font-weight:normal;
mso-bidi-font-weight:bold;}
h3.CxSpFirst
{mso-style-update:auto;
mso-style-priority:9;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-link:"Nadpis 3 Char";
mso-style-next:"Bez mezer";
mso-style-type:export-only;
margin-top:3.0pt;
margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;
margin-left:17.0pt;
margin-bottom:.0001pt;
mso-add-space:auto;
text-align:justify;
text-indent:-17.0pt;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
page-break-after:avoid;
mso-outline-level:3;
mso-list:l0 level1 lfo3;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:13.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;
mso-fareast-font-family:Courier;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;
font-weight:normal;
mso-bidi-font-weight:bold;}
h3.CxSpMiddle
{mso-style-update:auto;
mso-style-priority:9;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-link:"Nadpis 3 Char";
mso-style-next:"Bez mezer";
mso-style-type:export-only;
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;
margin-left:17.0pt;
margin-bottom:.0001pt;
mso-add-space:auto;
text-align:justify;
text-indent:-17.0pt;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
page-break-after:avoid;
mso-outline-level:3;
mso-list:l0 level1 lfo3;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:13.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;
mso-fareast-font-family:Courier;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;
font-weight:normal;
mso-bidi-font-weight:bold;}
h3.CxSpLast
{mso-style-update:auto;
mso-style-priority:9;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-link:"Nadpis 3 Char";
mso-style-next:"Bez mezer";
mso-style-type:export-only;
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:3.0pt;
margin-left:17.0pt;
mso-add-space:auto;
text-align:justify;
text-indent:-17.0pt;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
page-break-after:avoid;
mso-outline-level:3;
mso-list:l0 level1 lfo3;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:13.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;
mso-fareast-font-family:Courier;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;
font-weight:normal;
mso-bidi-font-weight:bold;}
p
{mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-margin-top-alt:auto;
margin-right:0cm;
mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:0cm;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
p.MsoNoSpacing, li.MsoNoSpacing, div.MsoNoSpacing
{mso-style-priority:1;
mso-style-unhide:no;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}
p.proSQLdotazy, li.proSQLdotazy, div.proSQLdotazy
{mso-style-name:"pro SQL dotazy";
mso-style-update:auto;
mso-style-unhide:no;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"Bez mezer";
margin-top:6.0pt;
margin-right:0cm;
margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;
mso-add-space:auto;
mso-pagination:widow-orphan lines-together no-line-numbers;
mso-hyphenate:none;
font-size:8.0pt;
mso-bidi-font-size:16.0pt;
font-family:"Courier New";
mso-fareast-font-family:Courier;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-font-kerning:16.0pt;
mso-fareast-language:EN-US;
mso-bidi-font-weight:bold;
mso-bidi-font-style:italic;}
p.proSQLdotazyCxSpFirst, li.proSQLdotazyCxSpFirst, div.proSQLdotazyCxSpFirst
{mso-style-name:"pro SQL dotazyCxSpFirst";
mso-style-update:auto;
mso-style-unhide:no;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"Bez mezer";
mso-style-type:export-only;
margin-top:6.0pt;
margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-add-space:auto;
mso-pagination:widow-orphan lines-together no-line-numbers;
mso-hyphenate:none;
font-size:8.0pt;
mso-bidi-font-size:16.0pt;
font-family:"Courier New";
mso-fareast-font-family:Courier;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-font-kerning:16.0pt;
mso-fareast-language:EN-US;
mso-bidi-font-weight:bold;
mso-bidi-font-style:italic;}
p.proSQLdotazyCxSpMiddle, li.proSQLdotazyCxSpMiddle, div.proSQLdotazyCxSpMiddle
{mso-style-name:"pro SQL dotazyCxSpMiddle";
mso-style-update:auto;
mso-style-unhide:no;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"Bez mezer";
mso-style-type:export-only;
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-add-space:auto;
mso-pagination:widow-orphan lines-together no-line-numbers;
mso-hyphenate:none;
font-size:8.0pt;
mso-bidi-font-size:16.0pt;
font-family:"Courier New";
mso-fareast-font-family:Courier;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-font-kerning:16.0pt;
mso-fareast-language:EN-US;
mso-bidi-font-weight:bold;
mso-bidi-font-style:italic;}
p.proSQLdotazyCxSpLast, li.proSQLdotazyCxSpLast, div.proSQLdotazyCxSpLast
{mso-style-name:"pro SQL dotazyCxSpLast";
mso-style-update:auto;
mso-style-unhide:no;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"Bez mezer";
mso-style-type:export-only;
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;
mso-add-space:auto;
mso-pagination:widow-orphan lines-together no-line-numbers;
mso-hyphenate:none;
font-size:8.0pt;
mso-bidi-font-size:16.0pt;
font-family:"Courier New";
mso-fareast-font-family:Courier;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-font-kerning:16.0pt;
mso-fareast-language:EN-US;
mso-bidi-font-weight:bold;
mso-bidi-font-style:italic;}
span.Nadpis3Char
{mso-style-name:"Nadpis 3 Char";
mso-style-priority:9;
mso-style-unhide:no;
mso-style-locked:yes;
mso-style-parent:"";
mso-style-link:"Nadpis 3";
mso-bidi-font-size:13.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;
mso-ascii-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:Courier;
mso-hansi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-weight:bold;}
span.Nadpis2Char
{mso-style-name:"Nadpis 2 Char";
mso-style-priority:9;
mso-style-unhide:no;
mso-style-locked:yes;
mso-style-parent:"";
mso-style-link:"Nadpis 2";
mso-ansi-font-size:12.0pt;
mso-bidi-font-size:16.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;
mso-ascii-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:Courier;
mso-hansi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-font-kerning:16.0pt;
font-weight:bold;
mso-bidi-font-style:italic;}
span.Nadpis1Char
{mso-style-name:"Nadpis 1 Char";
mso-style-priority:9;
mso-style-unhide:no;
mso-style-locked:yes;
mso-style-link:"Nadpis 1";
mso-ansi-font-size:16.0pt;
mso-bidi-font-size:16.0pt;
font-family:"Calibri Light",sans-serif;
mso-ascii-font-family:"Calibri Light";
mso-ascii-theme-font:major-latin;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:major-fareast;
mso-hansi-font-family:"Calibri Light";
mso-hansi-theme-font:major-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:major-bidi;
color:#2E74B5;
mso-themecolor:accent1;
mso-themeshade:191;}
span.SpellE
{mso-style-name:"";
mso-spl-e:yes;}
span.GramE
{mso-style-name:"";
mso-gram-e:yes;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
mso-default-props:yes;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}
.MsoPapDefault
{mso-style-type:export-only;
margin-bottom:8.0pt;
line-height:107%;}
@page WordSection1
{size:595.3pt 841.9pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;
mso-header-margin:35.4pt;
mso-footer-margin:35.4pt;
mso-paper-source:0;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
/* List Definitions */
@list l0
{mso-list-id:665091940;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:1085824138 -92617096 -1257047106 67436571 67436559 67436569 67436571 67436559 67436569 67436571;}
@list l0:level1
{mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-style-link:"Nadpis 3";
mso-level-text:"%1\)";
mso-level-tab-stop:none;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-18.0pt;
font-variant:normal !important;
mso-text-animation:none;
mso-hide:none;
text-transform:none;
position:relative;
top:0pt;
mso-text-raise:0pt;
letter-spacing:0pt;
mso-font-kerning:0pt;
mso-ligatures:none;
mso-number-form:default;
mso-number-spacing:default;
mso-stylistic-set:0;
mso-contextual-alternates:no;
text-effect:none;
text-shadow:none;
text-effect:none;
text-effect:none;
mso-style-textoutline-type:none;
mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:0pt;
mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:round;
mso-style-textoutline-outlinestyle-join:bevel;
mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;
mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:solid;
mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;
mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:simple;
mso-style-style3d-lightrigtype:13;
mso-style-style3d-lightrigdirection:2;
mso-style-style3d-lightrigrotation-anglatitude:0;
mso-style-style3d-lightrigrotation-anglongitude:0;
mso-style-style3d-lightrigrotation-angrevolution:0;
mso-effects-glow-color:black;
mso-effects-glow-alpha:100.0%;
mso-effects-glow-rad:0pt;
mso-effects-shadow-color:black;
mso-effects-shadow-alpha:100.0%;
mso-effects-shadow-dpiradius:0pt;
mso-effects-shadow-dpidistance:0pt;
mso-effects-shadow-angledirection:0;
mso-effects-shadow-align:none;
mso-effects-shadow-pctsx:0%;
mso-effects-shadow-pctsy:0%;
mso-effects-shadow-anglekx:0;
mso-effects-shadow-angleky:0;
mso-effects-reflection-dpiradius:0pt;
mso-effects-reflection-dpidistance:0pt;
mso-effects-reflection-angdirection:0;
mso-effects-reflection-pctsx:0%;
mso-effects-reflection-pctsy:0%;
mso-effects-reflection-anglekx:0;
mso-effects-reflection-angleky:0;
mso-effects-reflection-pctalphastart:0%;
mso-effects-reflection-pctstartpos:0%;
mso-effects-reflection-pctalphaend:0%;
mso-effects-reflection-pctendpos:0%;
mso-effects-reflection-angfadedirection:0;
mso-effects-reflection-align:none;
mso-bevel-captop-bevelstyle:0;
mso-bevel-captop-dpiwidth:0pt;
mso-bevel-captop-dpiheight:0pt;
mso-bevel-capbot-bevelstyle:0;
mso-bevel-capbot-dpiwidth:0pt;
mso-bevel-capbot-dpiheight:0pt;
mso-bevel-material:0;
mso-bevel-dpiextrusion:0pt;
mso-bevel-dpicontour:0pt;
font-emphasize:none;
mso-ansi-font-weight:normal;
mso-bidi-font-weight:normal;
mso-ansi-font-style:normal;
mso-bidi-font-style:normal;
mso-no-proof:no;
text-decoration:none;
text-underline:none;
text-decoration:none;
text-line-through:none;
vertical-align:baseline;}
@list l0:level2
{mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-tab-stop:none;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-18.0pt;}
@list l0:level3
{mso-level-number-format:roman-lower;
mso-level-tab-stop:none;
mso-level-number-position:right;
text-indent:-9.0pt;}
@list l0:level4
{mso-level-tab-stop:none;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-18.0pt;}
@list l0:level5
{mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-tab-stop:none;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-18.0pt;}
@list l0:level6
{mso-level-number-format:roman-lower;
mso-level-tab-stop:none;
mso-level-number-position:right;
text-indent:-9.0pt;}
@list l0:level7
{mso-level-tab-stop:none;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-18.0pt;}
@list l0:level8
{mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-tab-stop:none;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-18.0pt;}
@list l0:level9
{mso-level-number-format:roman-lower;
mso-level-tab-stop:none;
mso-level-number-position:right;
text-indent:-9.0pt;}
@list l1
{mso-list-id:1739749097;
mso-list-template-ids:488292854;}
@list l1:level1
{mso-level-tab-stop:36.0pt;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-36.0pt;}
@list l1:level2
{mso-level-tab-stop:72.0pt;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-36.0pt;}
@list l1:level3
{mso-level-tab-stop:108.0pt;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-36.0pt;}
@list l1:level4
{mso-level-tab-stop:144.0pt;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-36.0pt;}
@list l1:level5
{mso-level-tab-stop:180.0pt;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-36.0pt;}
@list l1:level6
{mso-level-tab-stop:216.0pt;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-36.0pt;}
@list l1:level7
{mso-level-tab-stop:252.0pt;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-36.0pt;}
@list l1:level8
{mso-level-tab-stop:288.0pt;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-36.0pt;}
@list l1:level9
{mso-level-tab-stop:324.0pt;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-36.0pt;}
ol
{margin-bottom:0cm;}
ul
{margin-bottom:0cm;}
-->
</style>
<!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Normální tabulka";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}
</style>
<![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026"/>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1"/>
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>

<body lang=CS style='tab-interval:35.4pt'>

<div class=WordSection1>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:3.75pt;line-height:normal;mso-outline-level:
1'><span style='font-size:36.0pt;font-family:"Georgia",serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-font-kerning:18.0pt;
mso-fareast-language:CS'>Můj klub 2018<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-top:16.5pt;margin-right:0cm;margin-bottom:
16.5pt;margin-left:0cm;line-height:normal;mso-outline-level:3;background:white'><b><span
style='font-size:16.5pt;font-family:"Georgia",serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-bidi-font-family:Helvetica;color:#141412;mso-fareast-language:
CS'>Poskytnuto<o:p></o:p></span></b></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:18.0pt;line-height:normal;background:
white'><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:#141412;mso-fareast-language:CS'>Název projektu:&nbsp;</span><b><span
style='font-size:12.0pt;font-family:"Helvetica",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:#141412;mso-fareast-language:CS'>Můj klub 2018; lední
hokej Rokycany</span></b><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Helvetica",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#141412;mso-fareast-language:
CS'><o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:18.0pt;text-align:justify;line-height:
normal;background:white'><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#141412;mso-fareast-language:
CS'>Obsahové vymezení: zabezpečení sportovní, pohybové a tělovýchovné činnosti
dětí a mládeže v Rokycanech zaměřené na lední hokej</span><span
style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:#141412;mso-fareast-language:CS'><o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:18.0pt;text-align:justify;line-height:
normal;background:white'><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#141412;mso-fareast-language:
CS'>Cílem projektu je zajištění&nbsp;sportovní činnosti, lední hokej, pro děti
ve věku od 6. do <span class=GramE>19.let</span>. Toho chceme&nbsp;dosáhnout
rozdělením dětí do družstev podle ročníku narození a jejich
sportovní&nbsp;zdatnosti a dovednosti. Pro děti, hrající pravidelní soutěžní
utkání je<br>
nutností rozdělení podle věku s&nbsp;tím, že výrazně nadanější děti mohou
být&nbsp;přeřazeny&nbsp;i do starších družstev. To se týká dětí od 2. ročníku
základní školy; rok&nbsp;narození 2010.</span><span style='font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:#141412;mso-fareast-language:CS'><o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:18.0pt;text-align:justify;line-height:
normal;background:white'><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#141412;mso-fareast-language:
CS'>Děti do ročníku 2010 nebo děti&nbsp;starší, ale začínající se sportovní
činností, jsou zařazeny do družstva&nbsp;přípravky. V&nbsp;tomto družstvu se
zaměřujeme na naučení dětí základních&nbsp;činností potřebný pro jejich další
sportovní vývoj. Nejzákladnější dovedností&nbsp;je bruslení. Toto družstvo
sportuje pravidelně 2x týdně a nehraje žádná&nbsp;soutěžní utkání.</span><span
style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:#141412;mso-fareast-language:CS'><o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:18.0pt;text-align:justify;line-height:
normal;background:white'><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#141412;mso-fareast-language:
CS'>Děti ročníku 2010 nebo i děti&nbsp;mladší, ale sportovně vyspělejší
(zvládající bruslení) jsou zařazeny do&nbsp;družstva 2. třídy. V&nbsp;tomto
družstvu se děti učí další dovednosti; bruslení, vedení puku,… Toto družstvo
sportuje pravidelně 2x týdně plus hraje&nbsp;soutěžní utkání systémem turnajů.
Počet turnajů v&nbsp;jedné sezóně je 6.<br>
Turnaje jsou pořádány systémem <span class=GramE>se 3-mi</span> účastníky.
Každý team mám svá 2&nbsp;družstva, která hrají svá utkání s&nbsp;jedním
soupeřem zároveň na 1 třetině&nbsp;hřiště standardní ledové plochy.</span><span
style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:#141412;mso-fareast-language:CS'><o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:18.0pt;text-align:justify;line-height:
normal;background:white'><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#141412;mso-fareast-language:
CS'>Děti ročníku 2009 nebo i děti&nbsp;mladší, ale sportovně vyspělejší
(zvládající bruslení) jsou zařazeny do&nbsp;družstva 3. třídy. V&nbsp;tomto
družstvu se děti učí další dovednosti;&nbsp;bruslení, vedení puku, základní
taktické dovednosti (útok, obranu),… Toto&nbsp;družstvo sportuje pravidelně 3x
týdně plus hraje soutěžní utkání systémem&nbsp;turnajů. Počet turnajů
v&nbsp;jedné sezóně je 8. Turnaje jsou pořádány systémem&nbsp;<span
class=GramE>se 3-mi</span> účastníky teamy. Každý team mám svá 2 družstva,
která hrají svá utkání&nbsp;s&nbsp;jedním soupeřem zároveň na 1 třetině hřiště
standardní ledové plochy.<br>
Děti od tohoto ročníku absolvují 8 nesoutěžních turnajů za sezónu.</span><span
style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:#141412;mso-fareast-language:CS'><o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:18.0pt;text-align:justify;line-height:
normal;background:white'><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#141412;mso-fareast-language:
CS'>Děti ročníku 2008 nebo i děti&nbsp;mladší, ale sportovně vyspělejší
(zvládající bruslení) jsou zařazeny do&nbsp;družstva 4. třídy. V&nbsp;tomto
družstvu se děti učí další dovednosti;&nbsp;bruslení, vedení puku, taktické
dovednosti (útok, obranu, střídání), dochází&nbsp;k&nbsp;rozdělení hráčů dle
jejich herní činnosti při zápasu na obránce a&nbsp;útočníky, … Toto družstvo
sportuje pravidelně 3x týdně plus v&nbsp;první&nbsp;polovině sezóny hraje soutěžní
utkání systémem turnajů a ve druhé polovině&nbsp;sezóny již standardní hokejové
zápasy na celé hřiště. Počet turnajů&nbsp;v&nbsp;jedné sezóně je 6 a počet
soutěžních hokejových utkání je 14. Turnaje&nbsp;jsou pořádány systémem <span
class=GramE>se 3-mi</span> účastníky teamy. Každý team mám svá 2
družstva,&nbsp;která hrají svá utkání s&nbsp;jedním soupeřem zároveň na 1
třetině hřiště&nbsp;standardní ledové plochy. Děti od tohoto ročníku absolvují
4 nesoutěžní turnaje za sezónu.</span><span style='font-size:12.0pt;font-family:
"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#141412;
mso-fareast-language:CS'><o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:18.0pt;text-align:justify;line-height:
normal;background:white'><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#141412;mso-fareast-language:
CS'>Děti ročníku 2006 a 2007 nebo&nbsp;i děti mladší, ale sportovně vyspělejší
(zvládající bruslení) jsou zařazeny do&nbsp;družstva mladších žáků.
V&nbsp;tomto družstvu se děti učí další dovednosti; bruslení, vedení puku,
taktické dovednosti (útok, obranu, střídání).<br>
V&nbsp;tomto družstvu jsou děti již rozděleny dle jejich herní činnosti
při&nbsp;zápasu na obránce a útočníky,… Toto družstvo sportuje pravidelně 4x
týdně plus&nbsp;hraje hokejové zápasy na celé hřiště. Před začátkem sezóny děti
sehrají 4&nbsp;přípravné zápasy. Počet soutěžních zápasů je 34 a hrají se
pravidelně o&nbsp;víkendu. Soutěž, které se toto družstvo účastní, je spojená mezi
Plzeňským a&nbsp;Jihočeským krajem. Tato soutěž se hraje tak, že družstvo
mladších žáků cestuje&nbsp;společně s&nbsp;družstvem starších žáků.</span><span
style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:#141412;mso-fareast-language:CS'><o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:18.0pt;text-align:justify;line-height:
normal;background:white'><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#141412;mso-fareast-language:
CS'>Děti ročníku 2004 a 2005 nebo&nbsp;i děti mladší, ale sportovně vyspělejší
(zvládající bruslení) jsou zařazeny do&nbsp;družstva starších žáků.
V&nbsp;tomto družstvu se děti učí veškeré dovednosti,&nbsp;které potřebuje hráč
hokeje. V&nbsp;tomto družstvu jsou děti již rozděleny dle&nbsp;jejich herní
činnosti při zápasu na obránce a útočníky. Toto družstvo
sportuje&nbsp;pravidelně 4x týdně plus hraje hokejové zápasy na celé hřiště. Před
začátkem&nbsp;sezóny děti sehrají 4 přípravné zápasy. Počet soutěžních zápasů
je 32 a hrají&nbsp;se pravidelně o víkendu. Soutěž, které se toto družstvo
účastní, je spojená&nbsp;mezi Plzeňským a Jihočeským krajem. Tato soutěž se
hraje tak, že družstvo&nbsp;mladších žáků cestuje společně s&nbsp;družstvem
starších žáků.</span><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#141412;mso-fareast-language:
CS'><o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:18.0pt;text-align:justify;line-height:
normal;background:white'><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#141412;mso-fareast-language:
CS'>Děti ročníku 2002 a 2003 nebo&nbsp;i děti mladší, ale sportovně vyspělejší
(zvládající bruslení) jsou zařazeny do&nbsp;družstva mladšího dorostu.
V&nbsp;tomto družstvu se děti učí veškeré&nbsp;dovednosti, které potřebuje hráč
hokeje. V&nbsp;tomto družstvu jsou děti již&nbsp;rozděleny dle jejich herní
činnosti při zápasu na obránce a útočníky. Toto&nbsp;družstvo sportuje
pravidelně 4x týdně plus hraje hokejové zápasy na celé&nbsp;hřiště. Před
začátkem sezóny děti sehrají 4 přípravné zápasy. Počet soutěžních&nbsp;zápasů
je 32 a hrají se pravidelně o víkendu. Soutěž, které se toto
družstvo&nbsp;účastní, je pořádána ČSLH Plzeňského kraje.</span><span
style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:#141412;mso-fareast-language:CS'><o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:18.0pt;text-align:justify;line-height:
normal;background:white'><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#141412;mso-fareast-language:
CS'>Děti ročníku 2000, 2001 a 2002&nbsp;jsou zařazeny do družstva staršího
dorostu. V&nbsp;tomto družstvu se děti učí&nbsp;veškeré dovednosti, které potřebuje
hráč hokeje. V&nbsp;tomto družstvu jsou&nbsp;děti již rozděleny dle jejich
herní činnosti při zápasu na obránce a útočníky.&nbsp;Toto družstvo sportuje
pravidelně 4x týdně plus hraje hokejové zápasy na celé&nbsp;hřiště. Před
začátkem sezóny děti sehrají 4 přípravné zápasy. Počet soutěžních&nbsp;zápasů
je 32 a hrají se pravidelně o víkendu. Soutěž, které se toto
družstvo&nbsp;účastní, je pořádána ČSLH Plzeňského a Jihočeského kraje.</span><span
style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:#141412;mso-fareast-language:CS'><o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:18.0pt;text-align:justify;line-height:
normal;background:white'><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#141412;mso-fareast-language:
CS'>Struktura klubu: klub řídí&nbsp;předseda výkonného výboru spolu
s&nbsp;výborem klubu.<br>
Výbor klubu je složen&nbsp;z&nbsp;předsedy, sekretáře klubu a vybraných trenérů
družstev dětí.<br>
Na řízení klubu se dále podílejí i všichni ostatní trenéři družstev.</span><span
style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:#141412;mso-fareast-language:CS'><o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:18.0pt;text-align:justify;line-height:
normal;background:white'><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#141412;mso-fareast-language:
CS'>Trenéři jsou řízeni hlavním&nbsp;trenérem klubu a jeho dvěma asistenty.</span><span
style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:#141412;mso-fareast-language:CS'><o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:18.0pt;text-align:justify;line-height:
normal;background:white'><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#141412;mso-fareast-language:
CS'>Všichni trenéři jsou&nbsp;licencovaní pro práci s&nbsp;dětmi a jsou
pravidelně proškolovány v&nbsp;rámci&nbsp;obnovování této licence. Někteří
trenéři pak studují vyšší stupeň trenérské&nbsp;licence. Cílem klubu je mít
jednoho trenéra s&nbsp;nejvyšší licencí (licence&nbsp;„A“), tři trenéry
s&nbsp;druhou nejvyšší licencí (licence „B“) a všechny&nbsp;ostatní trenéry
s&nbsp;licencí „C“.</span><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#141412;mso-fareast-language:
CS'><o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:18.0pt;text-align:justify;line-height:
normal;background:white'><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#141412;mso-fareast-language:
CS'>Speciální trenérská odbornost&nbsp;pro trénink brankářů je zajištěna
odpovědným trenérem za výchovu brankářů.</span><span style='font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:#141412;mso-fareast-language:CS'><o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:18.0pt;text-align:justify;line-height:
normal;background:white'><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#141412;mso-fareast-language:
CS'>Jako doplňkové sporty pro naše&nbsp;děti pak zajišťujeme trénink kickboxu a
mimo hokejovou sezónu cykloturistiku.</span><span style='font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:#141412;mso-fareast-language:CS'><o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:18.0pt;text-align:justify;line-height:
normal;background:white'><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#141412;mso-fareast-language:
CS'>Příprava na hokejovou sezónu&nbsp;je řešena „suchým“ tréninkem. Termín
vychází z&nbsp;toho, že se nejedná o&nbsp;sportování na ledě, ale na venkovním
sportovišti nebo v&nbsp;tělocvičně.</span><span style='font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:#141412;mso-fareast-language:CS'><o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:18.0pt;text-align:justify;line-height:
normal;background:white'><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#141412;mso-fareast-language:
CS'>Příprava na hokejovou sezónu&nbsp;zajišťuje celoroční sportování našich
dětí. Doplňkové sporty a zejména&nbsp;cykloturistika nám pomáhá rozvíjet
kolektivní soudržnost jednotlivých družstev.<br>
Děti spolu tráví svůj volný čas.</span><span style='font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:#141412;mso-fareast-language:CS'><o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p>

</div>

</body>

</html>
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.