Členské příspěvky 2020/21
zaplatit do 30.10.2020 Celý článek

Letní soustředění 2021
Více informací
Nejbližší domácí zápasy
Žádné zápasy
banner_spravny_sport_voracek_750_100.jpg

Valná hromada 2020

Valná hromada 2020
<div class=WordSection1>

<h1>HC Rokycany z.s.</h1>

<p class=MsoNormalCxSpFirst align=center style='margin-top:6.0pt;margin-right:
0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;
text-align:center;line-****:normal'><span style='font-family:LiberationSans;
mso-bidi-font-family:LiberationSans'>se sídlem </span><span style='font-family:
LiberationSans;mso-bidi-font-family:LiberationSans;mso-fareast-language:CS'>Gottliebova
34, Střed, 337 01 Rokycany</span><span style='font-family:LiberationSans;
mso-bidi-font-family:LiberationSans'><o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormalCxSpMiddle align=center style='margin-top:6.0pt;margin-right:
0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;
text-align:center;line-****:normal'><span style='font-family:LiberationSans;
mso-bidi-font-family:LiberationSans'>Identifikační číslo: 476 95 111<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormalCxSpLast align=center style='margin-top:6.0pt;margin-right:
0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;
text-align:center;line-****:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:
none'><span style='mso-bidi-****:10.0pt;font-family:LiberationSans;
mso-bidi-font-family:LiberationSans'>Zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném
Krajským soudem v Plzni oddíl L, vložka 385</span><b style='mso-bidi-font-weight:
normal'><span style='****:16.0pt'><o:p></o:p></span></b></p>

<p class=MsoNoSpacingCxSpFirst style='margin-left:0cm;mso-add-space:auto'><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class=MsoNoSpacingCxSpLast style='margin-left:0cm;mso-add-space:auto'><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<h1><span style='****:20.0pt;line-****:115%'>Pozvánka na valnou hromadu
spolku<o:p></o:p></span></h1>

<h2 style='margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-indent:0cm;mso-list:none'><o:p>&nbsp;</o:p></h2>

<p class=MsoNormalCxSpFirst style='margin-left:0cm;mso-add-space:auto'><span
style='font-family:"Times New Roman",serif'>Výkonný výbor spolku v souladu s
čl. III. /3. stanov spolku svolává valnou hromadu spolku, která se koná<br>
dne&nbsp;9.6.2020 od 18:45 hodin&nbsp;na zimním stadionu v&nbsp;Rokycanech<span
style='mso-spacerun:yes'>  </span>– „BUFET“, ul. Josefa Růžičky
1018,&nbsp;Rokycany, 33701.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormalCxSpMiddle style='margin-left:0cm;mso-add-space:auto'><span
style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=MsoNormalCxSpLast style='margin-left:0cm;mso-add-space:auto'><span
style='font-family:"Times New Roman",serif'>Tato pozvánka platí pro všechny členy
našeho spolku, aby se měli možnost blíže seznámit s činností našeho klubu
v&nbsp;roce 2019.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNoSpacing style='margin-left:0cm;mso-add-space:auto'><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class=MsoNormalCxSpFirst style='margin-left:0cm;mso-add-space:auto'><span
style='font-family:"Times New Roman",serif'>Vážení členové spolku (dále jen klub),<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormalCxSpMiddle style='margin-left:0cm;mso-add-space:auto'><span
style='font-family:"Times New Roman",serif'>dovoluji si Vás tímto pozvat na
Valnou hromadu, která se bude konat v úterý 9. června 2020 od 18:45 na zimním
stadionu v&nbsp;Rokycanech – „BUFET“, ul. Josefa Růžičky 1018,&nbsp;Rokycany,
33701. Tato pozvánka platí pro všechny členy našeho spolku, aby se měli možnost
blíže seznámit s činností našeho klubu v&nbsp;roce 2019.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormalCxSpMiddle style='margin-left:0cm;mso-add-space:auto'><span
style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=MsoNormalCxSpMiddle style='margin-left:0cm;mso-add-space:auto'><span
style='font-family:"Times New Roman",serif'>Registrace přítomných členů bude
probíhat od 18:30 hod., žádáme o včasný příchod, aby mohla být Valná hromada
zahájena v&nbsp;18:45 hod.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormalCxSpMiddle style='margin-left:0cm;mso-add-space:auto'><span
style='font-family:"Times New Roman",serif'>V&nbsp;průběhu registrace
upozorňujeme na nutnost kontroly aktuálních kontaktů v tabulce, která bude u
registračního stolu.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormalCxSpMiddle style='margin-left:0cm;mso-add-space:auto'><span
style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=MsoNormalCxSpMiddle style='margin-left:0cm;mso-add-space:auto'><span
style='font-family:"Times New Roman",serif'>Program:<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormalCxSpMiddle align=left style='margin-left:14.2pt;mso-add-space:
auto;text-align:left;text-indent:-14.2pt;mso-list:l3 level1 lfo38'><![if !supportLists]><span
style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'><span
style='mso-list:Ignore'>1)<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span></span><![endif]><span style='font-family:"Times New Roman",serif'>Zahájení
a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormalCxSpMiddle align=left style='margin-left:14.2pt;mso-add-space:
auto;text-align:left;text-indent:-14.2pt;mso-list:l3 level1 lfo38'><![if !supportLists]><span
style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'><span
style='mso-list:Ignore'>2)<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span></span><![endif]><span style='font-family:"Times New Roman",serif'>Schválení
hospodářských výsledků roku 2019<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormalCxSpMiddle align=left style='margin-left:14.2pt;mso-add-space:
auto;text-align:left;text-indent:-14.2pt;mso-list:l3 level1 lfo38'><![if !supportLists]><span
style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'><span
style='mso-list:Ignore'>3)<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span></span><![endif]><span style='font-family:"Times New Roman",serif'>Schválení
rozpočtu na rok 2020<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormalCxSpMiddle align=left style='margin-left:14.2pt;mso-add-space:
auto;text-align:left;text-indent:-14.2pt;mso-list:l3 level1 lfo38'><![if !supportLists]><span
style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'><span
style='mso-list:Ignore'>4)<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span></span><![endif]><span style='font-family:"Times New Roman",serif'>Schválení
výše členských příspěvků pro rok 2020<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormalCxSpMiddle align=left style='margin-left:14.2pt;mso-add-space:
auto;text-align:left;text-indent:-14.2pt;mso-list:l3 level1 lfo38'><![if !supportLists]><span
style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'><span
style='mso-list:Ignore'>5)<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span></span><![endif]><span style='font-family:"Times New Roman",serif'>Informace
předsedy spolku<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormalCxSpMiddle align=left style='margin-left:14.2pt;mso-add-space:
auto;text-align:left;text-indent:-14.2pt;mso-list:l3 level1 lfo38'><![if !supportLists]><span
style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'><span
style='mso-list:Ignore'>6)<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span></span><![endif]><span style='font-family:"Times New Roman",serif'>Informace
o sportovní činnosti - trenéři jednotlivých kategorií sezóna 2019/20<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormalCxSpMiddle align=left style='margin-left:14.2pt;mso-add-space:
auto;text-align:left;text-indent:-14.2pt;mso-list:l3 level1 lfo38'><![if !supportLists]><span
style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'><span
style='mso-list:Ignore'>7)<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span></span><![endif]><span style='font-family:"Times New Roman",serif'>Informace
o sportovní činnosti - trenéři jednotlivých kategorií sezóna 2020/21<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormalCxSpMiddle align=left style='margin-left:14.2pt;mso-add-space:
auto;text-align:left;text-indent:-14.2pt;mso-list:l3 level1 lfo38'><![if !supportLists]><span
style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'><span
style='mso-list:Ignore'>8)<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span></span><![endif]><span style='font-family:"Times New Roman",serif'>Konec
funkčního období členů výkonného výboru spolku<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormalCxSpMiddle align=left style='margin-left:14.2pt;mso-add-space:
auto;text-align:left;text-indent:-14.2pt;mso-list:l3 level1 lfo38'><![if !supportLists]><span
style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'><span
style='mso-list:Ignore'>9)<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span></span><![endif]><span style='font-family:"Times New Roman",serif'>Volba
nových členů výkonného výboru spolku<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormalCxSpMiddle align=left style='text-align:left'><span
style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=MsoNormalCxSpMiddle style='margin-left:0cm;mso-add-space:auto'><span
style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=MsoNormalCxSpMiddle style='margin-left:0cm;mso-add-space:auto'><span
style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=MsoNormalCxSpMiddle style='margin-left:0cm;mso-add-space:auto'><span
style='font-family:"Times New Roman",serif'>Děkuji a přeji hezký den<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormalCxSpMiddle style='margin-left:0cm;mso-add-space:auto'><span
style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=MsoNormalCxSpMiddle style='margin-left:0cm;mso-add-space:auto'><span
style='font-family:"Times New Roman",serif'>Stanislav Martinák<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormalCxSpMiddle style='margin-left:0cm;mso-add-space:auto'><span
style='font-family:"Times New Roman",serif'><a
href="mailto:predseda@hcrokycany.cz">predseda@hcrokycany.cz</a><o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormalCxSpMiddle style='margin-left:0cm;mso-add-space:auto'><span
style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=MsoNormalCxSpLast style='margin-left:0cm;mso-add-space:auto'><span
style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

</div>